Bộ môn hóa sinh

Date: 15/12/2017Lượt xem: 8481

BỘ MÔN HÓA SINH
NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT


v Đối tượng giảng dạy:

            - Giảng đối tượng Bác sĩ hệ 6 năm, hệ 4 năm, hệ liên kết Thiên Tân, cao đẳng, trung cấp.      

v Các tài liệu đã biên soạn:

- Hoàn thành giáo trình cho tất cả các đối tượng:gồm 5 giáo trình lí thuyết và 4 giáo trình thực hành.

- Hoàn thành bộ câu hỏithi cho các đối tượng: 300 câu tự luận và 2500câu test.

v  Cáccông trình khoa học:

-   Đề tài khoa học cấp bộ: 01

-   Đề tài cấp liên bộ: 01


CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

v  Tậpthể:

- Giấy khen Học viện: 01 năm 2006 - 2010

- Tập thể  nhiều nămliền đạt Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

v  Cánhân:

-   Danh hiệu thầy thuốc ưu tú: 01

-   Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ: 01

-   Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế: 04

-   Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 01

-   Bằng khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 09

-   Bằng khen của Công Đoàn Y tế Việt Nam: 07

-   Bằng khen của Công Đoàn Y tế Việt Nam: 07

-   Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ: 01

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn