Date: 14/12/2017Lượt xem: 21030

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

II.                GIỚI THIỆU BỘ MÔN

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập năm 2005 thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ đào tạo

1. Bác sỹ YHCT chính quy hệ 6 năm.

2. Bác sỹ YHCT hệ đào tạo liên kết Thiên Tân (4 + 2)

3. Bác sỹ YHCT chuyên tu hệ 4 năm.

4. Dược sỹ Trung học chính quy 2 năm.

5. Trung cấp YHCT chính quy hệ 2 năm

6. Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy 3 năm.

7. Học viên sau đại học các hệ: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Cao học, Bác sĩ nội trú.

2.2. Giảng dạy các môn học:

a. Tiếng Trung/Anh cơ bản cho các đối tượng: ĐHCQ (6 năm và hệ liên kết 4+2), Chuyên tu, CĐ Điều dưỡng,  trung học Dược, trung học YHCT.

b. Tiếng Trung/Anh chuyên ngành cho các đối tượng: ĐHCQ (6 năm và hệ liên kết 4+2), Chuyên tu, CĐ Điều dưỡng,  trung học Dược, trung học YHCT.

c. Giảng dạy tiếng Trung/Anh cơ bản, chuyên ngành cho học viên SĐH các hệ: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Cao học, Bác sĩ nội trú.

2.3. Biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, làm ngân hàng đề thi môn tiếng Anh, tiếng Trung.

2.4.  Lập kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường.

2.5. Tham gia biên dịch sách giáo khoa, các tài liệu chuyên ngành Y bằng tiếng Trung/ Anh; tham gia phiên dịch cho công tác Hợp tác quốc tế do Lãnh đạo Học viện phân công.

2.5. Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của Học viện.

2.6. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

2.7.  Không ngừng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

2.8. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

2.9. Mở các lớp Tiếng Anh, Tiếng Trung trình độ cơ bản và chuyên ngành

  1. Thành tích đã đạt được

Các giảng viên của Bộ môn luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và các lĩnh vực khác. Bộ môn đến nay gồm có 14 giảng viên. Trong đó có 09 thạc sỹ; 05 cử nhân.

Bộ môn tham gia tích cực vào các hoạt động của Học viện và công đoàn Học viện và đã đạt được nhiều thành tích, giải thưởng.

Những năm qua Bộ môn Ngoại ngữ đều đạt được danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc tập thể lao động tiên tiến trong đó có:

Tập thể:

-          Giấy khen của Giám đốc Học viện đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010.

Cá nhân:

-          02 giảng viên được Giấy khen của Giám đốc Học viện đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn