Bộ môn Sinh lý học

Date: 15/12/2017Lượt xem: 9212
BỘ MÔN SINH LÝ HỌC

1. Hoạt động giảng dạy:

- Khối lượng công việc: Bộ môn đã giảng dạy

+Từ 1972 – 2012 giảng cho đối tượng Y sỹ YHCT.

+Từ 2005 – 2012 giảng cho cácđối tượng Bác sỹ YHCT hệ 6 năm, Bác sỹ YHCT hệ 4năm, Bác sỹ YHCT hệ liên kết Thiên Tân, Cao đẳng điều dưỡng, Trung cấp Dược.

+  Từ 2012 – 2015 giảng cho cácđối tượng Bác sỹYHCT hệ 6 năm, Bác sỹ YHCT hệ 4 năm, Bác sỹ YHCT hệ liên kết Thiên Tân.

+Từ 2008 – 2014: ôn thi đầu vào các đối tượng Cao học, Chuyên khoa 1, Chuyên tu.

- Giáo trình:Bộ môn hiện đã soạn được đầy đủ giáo trình cho các đối tượng ( 6 giáo trình lýthuyết và 5 giáo trình thực hành):

     + Đại học chính quy 6 năm : giáo trình lý thuyết và thực hành.

     + Đại học chuyên tu 4 năm: giáo trình lý thuyết và thực hành.

+Đại học liên kết Thiên Tân: giáo trình lý thuyết và thực hành.

+Cao đẳng Điều dưỡng : giáo trình lý thuyết và thực hành.

+Trung học Y-Dược : giáo trình lý thuyết và thực hành.

+Cao học và Chuyên khoa 1: Giáo trình lý thuyết ôn tập thi đầu vào.

- Ngân hàng câu hỏi:

Bộ môn đã soạn đầy đủ câu hỏi test (3700 câu )và câu hỏi tự luận (486 câu) cho tấtcả các đối tượng Bác sỹ YHCT hệ 6 năm, Bác sỹ YHCT hệ 4 năm, Bác sỹ YHCT hệliên kết Thiên Tân, Cao đẳng điều dưỡng, Y sỹ YHCT, Trung cấp Dược.

2.Hoạtđộng nghiên cứu khoa học:

Các cán bộ Bộ môn đãtham gia 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấptrường.

3.Thành tích

- Tập thể:

     +1 giấy khen tập thể xuất sắc trong xây dựng Học viện (2006 – 2010)

     + Danh hiệu tập thể lao động tiến tiến liên tục từ  2005 – 2014

- Cá nhân:

     + 1 Danh hiệu Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

     + 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

     + 2 Kỷ niệm chương vì sứckhỏe nhân dân

     + 1 Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

     + 9 Bằng khen chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

     + 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế

     + 7 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

     + 1 Bằng khen của BCH Trung ương hội Châm cứu Việt Nam

     + 2 Danh hiệu giáo viêndạy giỏi cấp tỉnh

     + 1 Giấy khen của ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học,Cao đẳng Hà Nội.


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn