Các chuẩn năng lực cơ bản: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng hàm mặt, Dược sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Cử nhân Y tế công cộng

Date: 09/06/2020Lượt xem: 3398


Các chuẩn năng lực cơ bản: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng hàm mặt, Dược sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Cử nhân Y tế công cộng

- Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa: CNL Bác sĩ Đa khoa.pdf

- Quyết định 4575/QĐ-BYT năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Răng- Hàm - Mặt: CNL Bác sĩ RHM.pdf

- Quyết định 4815/QĐ-BYT năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam: CNL Dược sĩ.pdf

- Quyết định 1352/QĐ-BYT năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam: CNL Điều dưỡng.pdf

- Quyết định 342/QĐ-BYT năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực cơ bản của Nữ hộ sinh Việt Nam: chuannangluchosinh.pdf

- Quyết định 2642/QĐ-BYT năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản của Cử nhân Y tế công cộng: CNL Cử nhân y tế công cộng.pdfTin liên quan:

Công văn số 2930/BYT-K2ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế về việc giao Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ YHCT Việt Nam

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn